Tin tức thời sự

Kinh nghiệm diệt mối trong dân gian

 

 

          Trước đây, chưa có thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt mối chuyên dùng, trong dân gian người ta đã biết cách phòng và diệt mối như sau:

          - Đối với mối gỗ khô: Trước khi dùng tre, gỗ làm nhà và đóng đồ, người ta đem tre, gỗ ngâm ngập dưới nước, bùn (ít nhất là 6-12 tháng, càng lâu càng tốt). Đối với đồ dùng bằng gỗ có mối (hoặc mọt, ấu trùng xén tóc) đang ăn (ấu trùng xén tóc khi ăn gỗ phát ra tiếng "kẹt...kẹt" rất rõ), người ta dùng dầu hỏa tẩm đẫm vào chỗ chúng đang ăn...

          - Đối với mối đất: Dùng lá cây soan băm nhỏ, ngâm ngập nước 1-2 ngày, chắt lấy nước, hoặc dùng nước vôi trong, rót vào lỗ mối đang có mối bám xung quanh (có người dùng thuốn thuốn sâu thêm trước khi đổ nước), rót đến khi nào nước không ngấm được xuống mới thôi. Ở đê, đập... đào tận tổ để bắt mối chúa.

          - Đối với mối nhà: Trước đây chỉ đào bới để tìm bắt mối chúa bằng cách dùng thuốn để phát hiện tổ rồi đào, mất khá nhiều công sức mà kết quả rất hạn chế.

 

 

 

          * Diệt chung cả 3 loài mối trên: Khi thấy mối vũ hóa tìm diệt những con mối rơi xuống; bảo vệ các loài thiên địch của mối (cóc, nhái, rắn mối...) để chúng ăn mối cánh. Ban đêm dùng đèn (dưới có chậu nước) bẫy diệt mối cánh để ngăn ngừa hình thành tổ mối mới.

 

Bài viết: dietmoihaiphong.vn

 

Chúng tôi đến với bạn chỉ một cuộc gọi!