Tin tức thời sự

Những lợi thế của thuốc trừ mối AGENDA

 

Một số lợi thế của thuốc phòng trừ mối AGENDA 25EC

Thuốc phòng trừ mối Agenda khác với thuốc phòng trừ mối gốc cúc (Pyrethrroid) tổng hợp
Các thuốc phòng trừ mối gốc cúc Pyrethroid là những hợp chất gây xua đuổi khiến mối tránh xa cấu trúc đã xử lý. Tuy chúng độc với mối, tác dụng độc này lại hiếm thấy vì mối đã bị xua đuổi trước khi đến tiếp xúc với thuốc trừ mối.
Vì là những chất xua đuổi, điều quan trọng là không được để lại khoảng hở nào mà qua đó mối có thể xâm nhập cấu trúc. Những con mối bị thuốc phòng trừ mối Pyrethroid xua đuổi có thể vẫn còn sống và tiếp tục tích cực đi tìm những chỗ hở. Trái lại, thuốc diệt mối Agenda 25EC không xua đuổi mối nhưng diệt mối khi chúng chạm vào đất có chứa thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC. Vì mối không thể khám phá chất độc trong thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC, chúng xâm nhập đất có xử lý thuốc Agenda 25EC  và dính thuốc ở liều gây chết.
Thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC  khác với các thuốc diệt mối gốc lân hữu cơ
Dù thuốc diệt côn trùng gốc lân hữu cơ cổ điển có thể vẫn hữu hiệu diệt mối nhưng phải dùng ở liều cao. Trái lại, thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC  cung cấp giải pháp liều thấp, hiện đại hơn mà khách hàng đang ngày càng tìm kiếm.
Ở thực địa, thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC  luôn vựơt trội hơn thuốc lân hữu cơ. Điều này đã quan sát được trong những thử nghiệm thực hiện khắp nơi trên thế giới với nhiều điều kiện và loại đất khác nhau.

 

Lợi thế của thuốc AGENDA

Ảnh: Thuốc phòng trừ mối AGENDA 25EC loại 1 lít

 


Thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC  khác với các thuốc khác không xua đuổi

Thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC  khác với các thuốc phòng trừ mối không xua đuổi ở 2 hình thức quan trọng:
Thứ nhất: Thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC  gây độc cho mối bằng cách tiếp xúc và đường ruột. Những thuốc phòng trừ mối không xua đuổi khác chỉ tác động qua đường ruột.
Thứ hai: Mối có thể dính Fipronil từ đất rồi truyền cho nhiều con mối khác dẫn đến gây chết cho một số lớn mối. Sự truyền hoạt chất này không thấy ở bất cứ thuốc diệt mối nào khác dùng trong đất
Thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC  khác với các hệ mồi bả
Thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC  được phun với thiết bị phun tiêu chuẩn giống như các thuốc phòng trừ mối cổ điển. Trái lại, hệ mồi bả cần các dụng cụ, thiết bị đặc biệt và hệ máy vi tính để giám sát sự thành công.
Thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC cũng tác động nhanh, không dùng như thuốc diệt mối dùng bả hiện nay dùng chất điều hòa sinh trưởng côn trùng có tác dụng chậm, có thể mất 6 - 12 tháng hay lâu hơn để đạt hiệu quả tương tự trên tập đoàn mối.
Không như thuốc mồi bả mà chất độc chỉ phát huy tác dụng khi mối đã xâm nhiễm trạm mồi (có thể 3 - 12 tháng sau khi đặt), thuốc phòng trừ mối Agenda 25EC  tác động bảo vệ cấu trúc và kiểm soát mối từ ngày dùng thuốc.


 Hướng dẫn sử dụng thuốc phòng trừ mối AGENDA 25EC
Phun thuốc phòng trừ mối Agenda xử lý đất, xử lý nền chống mối từ 15-25ml/1 lít nước
Phun thuốc phòng trừ mối Agenda trực tiếp lên gỗ, khe, kẽ 10ml/1 lít nước
Phun thuốc phòng trừ mối Agenda diệt kiến và tạo barrier phía ngoài. 1ml/1 lít nước

 

Tìm hiểu thêm về thuốc AGENDA 25EC tại các mục dưới đây:

- Tìm hiểu về thuốc AGENDA 25EC ( Tên cũ TERMIDOR 25 EC)

- Những độc đáo hay của thuốc AGENDA 25EC đối với loài mối.

- Kết quả nghiêng cứu của thuốc AGENDA trong việc kiểm soát loài mối.

- Thuốc AGENDA 25EC tác động vào tập đoàn mối ra sao.

 

- Chống mối công trình đang xây dựng. 

Các bạn có thể hỏi thêm về thuốc hay cần sử dụng dịch vụ qua số điện thoại: 0976 201 679

 

Trân trọng:

 

Biên tập: dietmoihaiphong.vn

 

 

Chúng tôi đến với bạn chỉ một cuộc gọi!